Loading...
Film Sigortaları

Teminatlar

Dijital diskler kaza all risks sigortası: Film çekimlerinin kayıt edildikleri medya ortamının/dijital disklerin bir kaza sonucu hasar görmesi durumunda ; projenin gecikmesi, ara verilmesi veya ertelenmesi halinde artan maliyet artışlarını karşılar.

Prodüktör tazminat sigortası: Poliçede adları yazılı kişilerin her hangi bir rahatsızlık veya bir kaza geçirmesi sonucu projen iptali,ertelenmesi veya ara verilmesi durumunda artan maliyet artışları karşılanmaktadır

Sahne Dekorları/ Kostüm-Aksesuar sigortası: Çekimlerde kullanılan Fasat,Dekor,Kostüm ,aksesuar ve tanıtım malzemelerinin (Düşme,kırılma çarpma,ezilme dahil) hasarlarını karşılayan bir teminattır.

Ekstra giderler sigortası: Film çekimi süresince kullanılan Fasat,Dekor,Kostüm,aksesuar veya ekipmanların hasar görmesi sonucunda ,film çekimlerinde meydana gelecek gecikmeden ötürü oluşacak artan maliyet artışlarını karşılayan bir sigortadır.

Ferdi Kaza: Projede görev alan uygulayıcı yapımcı,reji grubu , oyuncu, figürasyon ve tüm set ekibinin kazalara karşı koruyan teminatdır. Vefat, kalıcı sakatlık ve tedavi masraflarını içermektedir.

İşveren Mali Sorumluluk sigortası: Yapım şirketinin kadrolu elemanları, free land çalışanlar ile taşeronların iş kazasında uğrayacağı zararlar sonucu işverene açacağı tazminat taleplerini ve hukuki masraflarda da dahil olmak üzere poliçede yazılı limitler dahilinde karşılar
g) Üçüncü şahıs mali sorumluluk sigortası : Çekim ekibinin 3.cü şahıslara vereceği maddi ve bedeni zararları poliçede yazılı limitler dahilinde karşılar.

Set Ekipmanları Elektronik Cihaz Sigortası: Çekimlerde kullanılan elektronik ekipmanların Elektronik Cihaz Sigortasıdır.

Hava muhalefeti sigortası: İstenmeyen yağış (kar,yağmur,dolu ) nedeni ile çekimlerin aksaması halinde artan maliyet artışlarını karşılar.