Loading...
Akaryakıt Paket Sigortası

Akaryakıt Paket Sigortası ile;

Akaryakıt Sigortası, işyeri binanızın ve/veya muhteviyatınızın uğrayacağı doğrudan veya dolaylı maddi zararları, Akaryakıt Sigortası poliçesi ve poliçe kitapçığında kapsamlı olarak açıklanan teminat şartları ve limitleri dahilinde ilgili Genel Şartlara tabi olarak sigorta eder.

• Akaryakıt Paket Sigortası poliçesi ile;
• Yangın,Yıldırım, İnfilak
• Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler
• Terör
• Kara, Hava ve Deniz taşıtları çarpması
• Dahili Su
• Duman
• Dolu (Bireysel dışı poliçelerde standart değildir)
• Yer Kayması
• Fırtına
• Kar Ağırlığı
• Hukuksal Koruma
• Hırsızlık
• Kira Kaybı
• İş Durması
• Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet
• İşveren Sorumluluk
• Alternatif İşyeri Masrafları
• Yangın Mali Sorumluluk
• Binaya Sabit Kıymetlerin Hırsızlığı (Bina sigortalanmışsa)

Akaryakıt Emtea ve Muhteviyat Deprem teminatları seçili ise, deprem ve yanardağ püskürmesi, yer kayması, toprak çökmesi, korozyon veya çürüme neticesinde yer altı tanklarında olabilecek zarar neticesi yakıt tankından sızan akaryakıtın kaybı poliçede belirtilen limit ile teminata dahildir.