Loading...
Nakliyat Sigortaları

EMTEA Nakliyat Sigortası
Sigortaya konu olan emteanın bir noktadan başka bir noktaya gidişi sırasında oluşabilecek risklere karşı poliçede belirtilen koşullara bağlı olarak teminat sağlar.

Tekne Sigortası
Sigortalı su araçları ve bunlarla ilişkin sigorta ettirilebilir menfaatleri poliçede belirtilen koşullara bağlı olarak temin eder.

Nakliyat sigorta bildirimi yapmak için lütfen tıklayın.